Na czym polega audyt księgowy?

Na czym polega audyt księgowy?
Spis treści
  Autor Księgowość Maza
  20 lipca 2023 13 minut

  Pojęcie audytu może kojarzyć się z uciążliwym nadzorem, ale w przypadku jednostek prowadzących księgi rachunkowe jest on niezbędny do optymalizacji zarządzania firmą i uniknięcia odpowiedzialności prawnej. Przeprowadzenie audytu księgowego ma na celu ocenę zgodności finansów spółki z określonymi standardami, przepisami prawa, a także usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Kiedy skuteczność mechanizmów kontrolnych i poprawność dokumentacji powinna badać firma zewnętrzna?

  Na czym polega audyt?

  Przedmiot audytu może być bardzo mocno zróżnicowany, ale zwykle jego cel jest taki sam – usprawnienie operacyjne organizacji. Niezależna ocena danej organizacji pozwala na:

  • porównanie zgodności działań z normami lub przepisami wewnętrznymi;
  • ocenę skuteczności procedur;
  • wskazanie nieprawidłowości;
  • ocenę zgodności z określonymi standardami, np. ISO;
  • przeprowadzenie analizy ryzyka.

  Realizacja takiego due diligence to dla firmy nie tylko gwarancja, że działa w zgodzie z obowiązującymi przepisami, ale przede wszystkim świadectwo, że systemy zarządzania jakością i procesy wewnętrzne są sprawne. W praktyce niewiele firm zatrudnia własnych audytorów. Skorzystanie z audytorów zewnętrznych pozwala na otrzymanie obiektywnego raportu od specjalistów i stanowi nieocenioną pomoc w bieżącym kształtowaniu polityki działalności podmiotu.

  Co to jest audyt księgowy?

  W obrocie gospodarczym stosuje się różne rodzaje audytów, ale jednym z najczęściej spotykanych jest audyt księgowy. Zadaniem audytora jest metodyczne podejście do rachunkowości spółki, co daje jasny obraz sytuacji finansowej uczestnika rynku. Kwestie związane z audytem księgowym reguluje przede wszystkim ustawa o rachunkowości. Księgowy audyt wewnętrzny to rozwiązanie przewidziane dla każdej firmy, która chce zadbać o prawidłowość ksiąg rachunkowych oraz zagadnień związanych z kadrami i płacami. Co do zasady przeprowadzanie audytu jest fakultatywne, ale ustawa o rachunkowości w art. 64 wymienia szereg podmiotów, które muszą regularnie badać zgodność procedur. Są to m.in.:

  • banki i SKOK-i;
  • zakłady ubezpieczeń i reasekuracji;
  • KIP i MIP;
  • jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi;
  • podmioty podlegające ustawie o finansach publicznych.

  Badany pod względem zgodności musi być też podmiot, którego średnioroczny wolumen zatrudnienia przekracza 50 osób, suma aktywów bilansu wynosi co najmniej 2,5 miliona euro, a suma przychodów netto ze sprzedaży to minimum 5 milionów euro (wystarczy spełnienie 2 z 3 warunków).

  Jak wygląda audyt księgowy?

  Audyt księgowy powinien być działaniem niezależnych ekspertów. Celem kontroli są przede wszystkim księgi rachunkowe, sprawozdania finansowe, dokumentacja związana z prowadzeniem kadr i płac. Warto upewnić się, czy specjaliści będą weryfikowali poprawność zapisów księgowych we wszystkich rejestrach przedsiębiorstwa.

  Instytucja audytu ma na celu ocenę regularności i poprawności sporządzanych zapisów księgowych, ich ocenę względem zgodności z określonymi standardami oraz znalezienie nieprawidłowości. Przedmiot audytu jest badany, a następnie z jego wyniku sporządza się raport zawierający zalecenia dla przedsiębiorcy.

  Współcześnie audyt przeprowadzany jest często z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających pracę zdalną. W odróżnieniu od kontroli audyt działa w sposób planowy. Jest w pełni niezależną działalnością doradczą. Audytor wewnętrzny pracuje z listami kontrolnymi, przygotowując się do pracy, a następnie bada określone dokumenty i procesy.

  Ile kosztuje wykonanie audytu?

  Audyt wewnętrzny pomaga organizacji niezależnie od rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej. Jego koszt zależy przede wszystkim od skali biznesu. Prosta ocena zarządzania organizacją o niewielkim zasięgu kosztuje zwykle kilka tysięcy złotych. Kompleksowa ocena zgodności z przepisami wewnętrznymi organizacji oraz prawa powszechnego dla dużej spółki giełdowej może kosztować nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wszystko zależy od ilości pracy, jaką muszą wykonać audytorzy.

  Cykliczne przeprowadzanie audytu wewnętrznego pozwala na osiąganie celów poprzez systematyczne wdrażanie kolejnych zmian. Wszystkim firmom, które chcą zadbać o swoją sytuację księgową oferujemy wsparcie niezależnych ekspertów z biura rachunkowego MAZA. Zweryfikujemy zgodność systemu księgowego, przeanalizujemy niezbędne dokumenty, zidentyfikujemy nieprawidłowości i zaproponujemy efektywne rozwiązania, które pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić wydajność jednostki.

  Spis treści
   Najpopularniejsze
   Czym jest optymalizacja podatkowa

   Optymalizacja podatkowa – na czym polega?

   25 kwietnia 2024
   . Jan Kowalski Księgowość Maza
   cennik księgowości 2024

   Cennik księgowość 2024

   18 kwietnia 2024
   . Jan Kowalski Księgowość Maza

   Deklaracja podatkowa czym jest?

   05 stycznia 2024
   . Jan Kowalski Księgowość Maza

   Podobne wpisy

   Dowiedz sie na podobne tematy z poniższych wpisow