Umowę zawieramy na czas nieokreślony, z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.