Optymalizacja podatkowa polega na wykorzystaniu instrumentów przewidzianych prawem do osiągnięcia skutku w postaci obniżenia zobowiązania podatkowego. Może to być np. przekształcenie, wybór formy opodatkowania lub skorzystanie z ulgi. Unikanie opodatkowania to działanie wbrew prawu, które zmierza do stworzenia korzystnej sytuacji dla podatnika.