W biurze rachunkowym MAZA cała dokumentacja jest prowadzona w formie elektronicznej. Każdy dokument jest odpowiednio zabezpieczony i może być błyskawicznie przesłany do dowolnej osoby.